Єдина Країна!

Головне меню

Наша кнопка

Українські уроки про ІТ

Друзі

Підтримка української армії


Головна Програмування - Delphi Запуск Delphi, основні об’єкти середовища IDE

Запуск Delphi, основні об’єкти середовища IDE
Написав kims   
Неділя, 22 квітня 2012 13:01
Переглядів: 29281

В статті розглянемо основні елементи та панелі середовища Delphi, запуск на компіляцію і створення нового проекту в Delphi.

 

Запуск Delphi, основні об’єкти середовища IDE

Для завантаження середовища візуального програмування Delphi потрібно: клацнути на піктограмі Delphi , або за допомогою каскадного меню (кнопка Пуск => Програми =>Borland Delphi x.0 => Delphi x.0, де x- версія програми.

На екрані комп’ютера з’явиться основне вікно інтегрованого середовища програмування Delphi (IDE- Integrated Development Environment).

Після завантаження Delphi розглянемо вікна, що з’явились на екрані. Головне вікно (Main Window) використовується для управління створенням проекту і запуску створених програм.. Головне вікно має Рядок заголовка (Title Bar). У рядку заголовка вказується ім’я проекту.

Нижче рядка заголовка знаходиться Головне меню (Main Menu), яке необхідне для виконання різних функцій Delphi. Головне меню складається з таких елементів: File, Edit, Search, View, Project, Run, Component, DataBase, Tools, Help.  Рядок меню дозволяє керувати всією роботою по створенню проекту.  У рядку меню є « випадаючі» меню, за допомогою яких здійснюється управління середовищем розробки Delphi.

Під головним меню зліва знаходиться Панель інструментів (Toolbar). На панелі інструментів знаходяться кнопки із зображеннями, які призначені для швидкого доступу до основних команд меню.

Якщо помістити курсор миші на кнопку панелі, то через деякий час з’явиться спливаюча підказка, що повідомляє про призначення даної кнопки. При роботі в середовищі кнопки панелі інструментів використовуються часто.

Права панель містить бібліотеки візуальних компонентів Visual Component Library-VCL), надалі просто палітра компонентів. Палітра компонентів дозволяє вибрати за допомогою кнопок візуальні та інші компоненти, із яких, як із «будівельних блоків», збирають  свій Delphi-додаток.

Палітра містить ряд сторінок, закладки яких видно в її верхній частині. Найбільш вживані із них: Standard (стандартні компоненти) і Additional (додаткові компоненти). Щоб помістити компонент у центрі вікна форми, двічі клацають на його піктограмі. Якщо потрібно розташувати компонент десь на формі, клацають один раз на піктограмі і один раз у потрібному місці форми. Вибраний компонент можна переміщати на формі, а також змінювати його розміри, перетягуючи маркери.

Форма (Form) є основним елементом управління при розробці проекту в Delphi. Саме на формі розміщують потрібні компоненти, задають для них потрібні властивості тощо. Увесь внутрішній простір є робочою ділянкою, яка може бути покрита крапчастою сіткою для вирівнювання компонентів. Вікно форми Form є початком розробки проекту і є заготовкою (макетом)  вікна проекту, який розробляється.

 

n

Розробка проекту розпочинається з форми!  Форма є контейнером, і може містити інші компоненти.

 

 

 

Форма є основою при створенні проекту в середовищі Delphi. Вікно форми можна переміщати по екрані, збільшувати, зменшувати, змінювати його властивості у вікні властивостей об’єктів, упорядковувати на ньому поставлені об’єкти і у вікні коду писати для них процедури.

Компоненти  Delphi- це вже готові елементи інтерфейсу, які ви зможете використовувати у своїх програмах.

 

Інспектор об’єктів (Object Inspector). За допомогою інспектора об’єктів можна задавати початкові значення властивостей об’єкта та їхню реакцію на стандартні події. Вікно інспектора об’єктів містить список компонентів поточної форми, а також дві закладки: властивостей (Properties) та подій (Events).

Кожна закладка складається з двох стовпців: лівий містить назви властивостей або подій, а правий – їхні значення або назву процедури-реакції на подію. Активізувати вікно інспектора об’єктів можна за допомогою клавіші F11 або мишкою.

У вікні дерево об’єктів відображено всі об’єкти, які поставлені на поточну форму. Тобто у цьому вікні відображено назву форми (Form1), а також візуальні об’єкти, що встановлені на форму.

Вікно Редактор коду (Code Editor) призначене для написання коду програми на Object Pascal, який реалізує процедуру опрацювання певної події. Під час відкривання нового проекту в модуль Unit1.pas, який відповідає формі Form1, редактор автоматично заносить програмний код опису цієї форми. Під час додавання нових компонентів у вікно форми у програму автоматично заносяться коди з описами параметрів цих компонентів (висота, ширина, розташування, стиль тощо).

Долучення певного об’єкта чи застосування методу до нього веде до появи базового коду відповідної процедури у вікні редактора. Заготовка(шаблон) складається з заголовка процедури та ключових слів begin і end. Заготовку заповнює користувач.

Поняття проекту

В Delphi проект – це сукупність усіх файлів, що створюють програму, включаючи форми, модулі, графіку, елементи управління.

Типи файлів, що використовуються в проектах Delphi

Тип файлу

Опис

.dfm

Файл форми

.pas

Вихідний файл модуля форми

.dpr

Файл проекту

.exe

Відкомпільований проект

.dcu

Відкомпільований модуль

.res

Файл ресурсів

.cfg

Файл конфігурації проекту

.dof

Файл параметрів проекту

 

Файл з розширенням .dpr містить основну інформацію про проект. Файл з розширенням .pas – це файл модуля. В ньому зберігається текст програми на Object Pascal. Файл з розширенням .dfm містить інформацію про зовнішній вигляд форми. Якщо файл має розширення .res, то це ресурсний файл і в ньому зберігається інформація про курсори, піктограми тощо. Файл з розширенням .exe – виконавчий файл додатку.

Створення нового проекту

Для того, щоб створити новий проект потрібно у меню File виконати команду: New4 Application ( новий додаток). На екрані з’явиться вікно форми, та вікно редактора коду. Це означає, що ми маємо заготовку для майбутньої програми.

Запуск проекту на виконання

1.спосіб. Через головне меню:Run 4 Run.

2. спосіб. Кнопка на панелі інструментів.

3. спосіб. Натисканням клавіші F9.

Зупинити виконання програми можна натиснувши на кнопку Закрити(Хрестик) на самій формі.

 

Збереження проекту

Збереження проекту складається з наступних кроків:

  • Створення папки для проекту.
  • Збереження файлу модуля проекту всередині папки проекту.
  • Збереження файлу проекту в папці проекту.

Щоб зберегти проект, який створено, або обновити вже існуючий після зроблених змін чи доповнень потрібно у меню File виконати команду Save All ( записати все). Якщо проект зберігається вперше, то необхідно вказати назви модуля проекту та назву файлу проекту. (можна також назви залишити ті, які пропонує середовище: Unit1, Project1).

Закриття Delphi

Коли закінчується робота з проектом, потрібно коректно вийти з середовища Delphi і закрити програми. Ця процедура є стандартною для Windows – програм.

Відкрийте меню File (Файл) у головному меню.

Перейдіть на пункт меню Exit (Вихід) і клацніть мишкою.

Після цього закриються всі вікна Delphi. Якщо ви проект не зберегли перед виходом із середовища, то з’явиться повідомлення про збереження свого проекту. Також із середовища можна вийти клацнувши на кнопку Закрити головного вікна.

Елемент управління Label (надпис)

Label (надпис) – це елемент управління, використовують для виведення заголовків, надписів на інших елементах управління. Цей елемент міститься на закладці Standard і має вигляд на закладці А , а на формі такий: Label1.

Надпис містить текст, який можна прочитати під час роботи програми.

Для компонента Label можна через інспектор об’єктів задати шрифт, колір, фон тощо. В наступному прикладі спробуємо створити перший проект з використанням цього компонента.

Проект «Моя перша програма»

Створіть новий проект. Для нашої першої програми потрібно буде всього один компонент Label (Надпис).

Створимо об’єкт Надпис:

Для цього на закладці Standard мишкою клацнемо на компоненті Label.

Потім наведемо покажчик миші на форму і клацнемо в потрібному місці. (можна двічі клацнути по компоненту і він з’явиться в центрі форми)

Компонент можна перемістити в любе місце форми. Також можна змінити розміри компонента, так само як розміри будь-якого графічного об’єкта.

Змінимо властивості компонента Надпис у вікні Object Inspector:

У лівій частині таблиці виберіть Caption (Заголовок). Клацніть у правій частині таблиці напроти властивості Caption і введіть текст надпису: «Я програмую на Delphi».

Спробуйте встановити різні значення для властивості Alignment (вирівнювання). Вирівнюємо текст по центру (властивість taCenter)

Змінимо параметри шрифту. У рядку властивості Font натисніть на кнопку. Задайте параметри шрифту Arial, 18, жирний. Також виберіть колір синій.

Запустіть проект на виконання.

Збережіть проект, виконавши команду File 4Save All. В діалоговому вікні, що відкрилося створіть нову папку і дайте їй назву «Перша програма». Збережіть в цій папці файл модуля Unit1.pas та Project1.dpr.

 

Практичні завдання

 

Ця стаття входить в курс уроків по Delphi.

Зміст курсу лекцій та практичних занять по Delphi.

 

Кузбит І.М.


( 22 Проголосувало )
Коментарі
Добавити новий
Анонімно   |2014-02-15 11:21:02
Я дурак  - ті дурак   |2018-09-20 13:09:57
єто просто адская дрочильня
фікалія  - 111   |2018-09-20 13:11:11
мі уміраємо поможіте нам сін потерявся
гігі  - потиря вашего сина   |2018-09-20 13:19:23
мі найшлі вашєго сіна он какйто чудак ві
дібіл ?
фікаль  - сін поймався   |2018-09-20 13:21:03
я ради,он як завжді лежіть на дивані і
пердить пуками,у негшо воняэ яищнецей
Ритя  - сін   |2018-09-20 13:25:58
я тик ради что ві нашлі своего сіна у нас тзе
есть дівочка такая глупая *матюк* постояно
течет
фыу   |2018-09-20 13:27:53
вона пахне сельдой
hbnf  - hui sosi   |2018-09-20 13:30:05
ona kon4ita ona sedit i 4ewit 9iza tupa9 dura
Залишити коментар
Ім`я:
e-mail:
 
Тема:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Введіть цей настирливий код
Русская редакция: www.freedom-ru.net & www.joobb.ru

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Підписка

Хто онлайн?

Немає
На даний момент 14 гостей на сайті

Український рейтинг
TOP.TOPUA.NET