Єдина Країна!

Головне меню

Наша кнопка

Українські уроки про ІТ

Друзі

Підтримка української армії


Головна Програмування - Delphi Практичні завдання до курсу по Delphi

Практичні завдання до курсу по Delphi
Написав kims   
Субота, 03 березня 2012 20:29
Переглядів: 23514

Практичні завдання для Курс лекцій та практичних занять по Delphi / Кузбит І.М.

Практичні завдання раджу не ігнорувати. Теорія без практики не запам'ятовується  і не ефективна. Тільки читаючи статті і виконуючи різноманітні задачі можна досягти найкращого ефекту від опанування мови програмування.

 

 

 

 

Вправа 1-1. «Побудова математичної моделі»

1)      В шкільну їдальню привезли m кг картоплі, а буряків в n раз менше. Скільки всього овочів привезли до шкільної їдальні ?

2)      Присадибна ділянка має форму прямокутника, довжиною a см і шириною b см. Знайти площу присадибної ділянки.

3)      Контрольну роботу на “10”-“12” написали n1 учнів, “7”-“9” – n2 учнів, “4”-“6” – n3 учнів. Визначити, у  скільки разів менше учнів написали на “4”-“6”, ніж на “7”-“12”.

4)      Знайти корені рівняння типу: ax=b.

5)      Знайти корені рівняння: ax2+bx+c=0

6)      Знайдіть площу кільця, яке створене двома кола із спільним центром і радіусами r1 та r2.

 

Вправа 1-2. «Алгоритм та його властивості»

  1. Записати алгоритм обчислення виразу: y=(x3+2x+1)/(4x2-x+1)
  2. Записати алгоритм додавання багатоцифрових чисел.
  3. Складіть блок-схему для обчислення площі трапеції.
  4. Складіть блок-схему алгоритму розв’язування задачі: якщо подарунок не перевищує N гривень, то купити цей подарунок і квіти, в іншому випадку купити тільки подарунок.
  5. Складіть блок схему для знаходження суми квадратів перших 50 натуральних чисел.

 

 

 

Вправи до  теми «Алгоритми та алгоритмічні структури»

1)      На одній книжкові полиці X книг, а на іншій – 10. Складіть блок-схему алгоритму обчислення кількості книг на двох полицях разом.

2)      Запишіть речення у вигляді умови:

a)      число а додатне;

b)      число х не більше 10;

c)      чи належить точка з координатами (x,y) осі ординат.

3)      Знайдіть значення величини P після виконання команди розгалуження, якщо значення величини а дорівнює:

a)      3

b)      2

c)      1

4)      Підберіть значення величини х, при якому умови: виконуються; не виконуються.

a)      x>=3;

b)      x<=0.

5)      Знайдіть значення величини C після виконання команди розгалуження, якщо значення величини m дорівнює:

a)      8

b)      7

c)      2

 

6)      Складіть алгоритм визначення типу хімічного розчину за реакцією лакмусового папірця.

7)      Складіть блок-схеми алгоритмів для знаходження значення y:

a)   

b)  

8)      Складіть алгоритм наповнення водою 25-літрової діжки за допомогою 3- літрової банки. Скільки разів треба виконати команди в циклі? Скільки літрів види переллється через край діжки?

9)      Які значення будуть мати змінні X та Y після виконання таки блок-схем:

a)    

 

б)  

 

10)  Складіть блок-схеми для обчислення суми:

a)      Знайти суму перших 50 натуральних чисел;

b)      Знайти суму значень натурального ряду чисел від 10-го по 70-е.

c)      Знайдіть суму парних двоцифрових  натуральних чисел.

11)  Є 10-20 деяких предметів. Два гравці по черзі беруть предмети, але не більше половини за один раз. Складіть алгоритм, який описує стратегію виграшу в грі в цьому випадку, коли програє той хто візьме останній предмет.

12) Скласти блок-схему алгоритму Евкліда знаходження найбільшого спільного дільника.

 

Основи програмування в середовищі Delphi

Вправа 2-1. «Знайомство з середовищем Delphi

1)      Відкрийте проект, збережений у папці Перша програма..

2)      Виділіть усю форму і змініть заголовок форми Form1 на текст «Моя перша програма».

3)      Змініть колір форми за допомогою властивості Color.

4)      Додайте на форму надпис «Привіт всім програмістам!»

5)      Змініть для компоненти Label2 значення властивостей Alignment, Font.

6)      Збережіть проект.

 

Вправа 2-2. «Розробка додатків у середовищі Delphi»

1)      Відкрийте проект, збережений у папці Перша_ програма..

2)      Додайте на форму кнопку Button. Змініть заголовок цієї кнопки на «Привітання», задайте ім’я кнопки на cmdHello.

3)      Додайте на форму надпис «Привіт!» і зніміть значення властивості Visible компонента Label на False.

4)      Запрограмуйте реакцію на натискання кнопки «Привітання». Для цього виконайте подвійне клацання на кнопці і у вікні програмного коду внесіть до процедури такий оператор: Label2.Visible:=True;

5)      Створіть для проект ехе-файл. Збережіть його на робочому столі.

6)      Вийдіть із середовища Delphi. Запустіть ехе-файл вашого проекту на виконання і перевірте дію кнопок.

 

Вправа 2-3. «Процедури опрацювання подій»

1)    Відкрийте проект «Властивості форми»

2)    Додайте ще декілька кнопок для фону кольору форми.

3)    Додайте на форму кнопку «Перемістити форму по вертикалі» та кнопку «По горизонталі». Для цього потрібно використати властивості Top та Left. Наприклад Form1.Left:=Form1.Left+100;

4)    Створити кнопку для зміни назви форми. Наприклад: «Нові властивості форми»

5)    Після натискання кнопки «Сховати кнопки» зробіть так, що ця кнопка стала недоступно. Використайте властивість Enabled.

6)    Протестуйте проект, а потім збережіть його

 

Вправа 2-4. «Редактор коду, структура та компіляція проекту, внесення змін в код проекту»

1)  Створіть новий проект «Швидкість автомобіля»

2)  Створіть форму для цього проекту за зразком поданим у попередньому пункті.

3)  Розташуйте на формі потрібні компоненти, а саме Label1, Label2, Label3, Label4, Edit1,Edit2, Button1, Button2, задайте їм потрібні властивості.

4)  Створіть потрібні події для кнопок «Обчислити» та «Завершити» та напишіть потрібні процедури.

5)  Перегляньте весь проект, його структуру, виконайте компіляцію програми.

6)  Запустіть проект на виконання, а потім збережіть його в своїй папці.

 

Вправа 2-5. «Основні типи даних мови Delphi»

1) Опишіть змінні x цілого типу, y – дійсного типу, z – рядкового типу, a – логічного типу, сh – символьного типу.

2) Запишіть оператори присвоєння:

• Змінній x присвоїти значення суми a і b
• Збільшити значення змінної p на 5
• Потроїти значення змінної z


3) Чому дорівнює значення змінної A після виконання таких команд присвоєння: а) A=5; B=4;A:=A+B;б) B=1;C=3;A:=B+C; в) A:=7; B:=4; B:=A; A:=B+10;

4) Вкажіть тип констант: а) 67; б) 345; в) 12.98; г) “125” ; д) False.

5) Яке буде мати змінна X після виконання операторів присвоєння: X:=1; Y:=2; X:=Y;Y:=5; X:=X+Y;

6) Запишіть результат виконання таких операцій: 25 mod 3; 15 div 7.

 

Cтандартні функції мови Delphi

1) Запустіть Delphi

2) Створіть проект для обчислення виразу:

Дайте назву проекту: Обчислення виразу.

3) Розмістіть на формі потрібні компоненти та задайте потрібні властивості за зразком.

4) На формі розмістіть компонент Image для вставки напису виразу, Label1, Label2, Edit1, Edit2 та дві кнопки Button: Обчислити та Вихід.

5) Опишіть змінні x, y типу real .

6) Для кнопки Обчислити напишіть процедуру для обчислення виразу та виводу результату в поле Edit2.

Код процедури буде мати такий вигляд:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
x:=StrToFloat(Edit1.Text);
y:=sqr(x)+sqrt(abs(sin(x)+cos(x)))-sqr(sin(x));
Edit2.Text:=FloatToStrf(y,ffNumber,6,3);
end;

Щоб вивести число у певному форматі використали таку функцію: FloatToStrf(y,ffNumber,6,3), де 6 – всіх цифр в результаті, 3 – кількість цифр після коми.

Кнопку Вихід запрограмуйте так:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Close;<
end;

 

Вправа 2-7. «Графічні елементи управління»

1) Створіть проект «Дитячий конструктор»

2) Встановіть на форму компоненти Shape згідно зразка.

 

3) Виділіть компоненти на формі за допомогою мишки і створіть процедури аналогічно до процедур в проекті “Shape”.

4) Потрібно створити такі процедури: TForm1.Shape1MouseUp, TForm1.Shape1MouseDown, TForm1.Shape1MouseMove.

5) Опишіть глобальні змінні x1,y1:integer; flag:boolean=false;

6) Запустіть проект на виконання і перевірте чи переміщаються всі фігурки за допомогою мишки. Збережіть свій проект.

 

Вправа 2-8. «Графіка в Delphi»

1) Створіть новий проект «Графіка»

2) Розташуйте на формі кнопки «Показати малюнок» та «Вихід».

3) Побудуйте прямокутник з координатами (100,100) ; (300;200). Колір заливки синій, колір лінії червоний.

4) Побудуйте трикутник з координатами (100,300); (300,300);(200,400).Колір лінії синій, заповнення зелений.

5) Побудуйте круг червоного кольору та зафарбувати жовтим кольором, радіусом 100.

6) Запустіть проект, а потім збережіть його.


( 35 Проголосувало )
Коментарі
Добавити новий
Анонімно   |2013-10-14 12:59:10
Анонімно   |2018-06-12 11:23:22
:live:
Залишити коментар
Ім`я:
e-mail:
 
Тема:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Введіть цей настирливий код
Русская редакция: www.freedom-ru.net & www.joobb.ru

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Підписка

Хто онлайн?

Немає
На даний момент 13 гостей на сайті

Український рейтинг
TOP.TOPUA.NET